רשלנות רפואית, תאונות דרכים, תאונות עבודה
צור קשר גלריה חדשות מאמרים אודות דף הבית
רשלנות רפואית
תאונות דרכים
תאונות עבודה
נזקי גוף
טופס יצירת קשר
שם:
אי-מייל:
טלפון:
כתובת:
נושא הפניה:
תביעות ביטוח
תאונות בשטח ציבורי
תאונות תלמידים
תאונות ילדים
תאונות ספורט
תאונה צבאית
תאונת אופנוע
מחלות מקצוע

ביטוח לאומי נפגעי עבודה

ביטוח לאומי לנפגעי עבודה נועד לפצות מבוטחים שנפגעו בעבודה על אובדן שכר או הכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. הנפגע זכאי לקבל טיפול רפואי בחינם. אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, יהיה זכאי לקצבה או למענק בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע. אם נפטר המבוטח כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני המשפחה שהיו תלויים בו קצבה או מענק.

מי מבוטח בביטוח נפגעי עבודה?
עובד שכיר ( לבד משוטר, סוהר, ועובד שירותי הביטחון), עובד עצמאי (בתנאי שהוא רשום במוסד לביטוח לאומי), מי שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי (במקום שאושר בתקנות הביטוח הלאומי), מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (בשעת הבחינה בלבד), מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם, מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.

מי יכול לתת מענה הולם כביטוח לנפגעי עבודה?
חלק נכבד מהתביעות במוסד לביטוח לאומי בהכרה של תאונת עבודה, לא זוכים למענה ההולם- ועולים לועדה רפואית. לעיתים פוסקת ועדת ערעור על ועדה רפואית סכום כסף נמוך מהמצופה, לעיתים הועדה אף לא מכירה בתאונה כתאונת עבודה. במקרים כאלו יכול העובד לבקש עירעור אשר יאפשר לו בסופו של דבר לקבל כחוק את הכספים המגיעים לו. לכן כדאי בנוסף לביטוח לאומי המשולם ממילא למדינה להיות מבוטח דרך חברת ביטוח המבטחת נפגעי עבודה, ולקבל פיצוי הגבוה בדרך כלל יותר מזה שמציע ביטוח לאומי, ובנוסף לו.

מפת אתר | צור קשר